درباره ما

Wallet

صندوق ذخیره و قرض الحسنه امام زمان (عج)


صندوق ذخیره و قرض الحسنه امام زمان (عج) در سال 1360 به شماره ملی 010100199210 با شماره ثبت 2785 تاسیس و شروع به فعالیت نموده است.

هدف از تاسیس صندوق


هدف از تاسیس صندوق به منظور حمایت ، تشویق و گسترش فرهنگ قرض الحسنه و تشویق سپرده گذاران و ترویج سنت عظیم اسلامی و قرآنی و اجرای امر خیر در اعطای تسهیلات قرض الحسنه میباشد.